Werkbegeleiding

Werkbegeleiding is gericht op het ondersteunen van mensen in hun werk.
Daarbij staat het functioneren in de organisatie centraal.
Signalen uit het werkveld kunnen aanleiding geven tot voorstellen ter verbetering van de werkwijze van de organisatie.
Werkbegeleiding is geschikt voor alle beroepen en kan zowel tijdelijk als structureel ingezet worden.
Werkbegeleiding kan onder andere worden ingezet bij:
*

reïntegratie
*

verandering van functie
*

verandering van organisatiestructuur en werkwijze
*

het behalen van kwaliteitsnormen