Supervisie

Het doel van supervisie is dat je jouw eigen stijl van werken (verder) ontwikkelt.
Hierbij staat de integratie van verstand en gevoel centraal.
Supervisie is geschikt voor mensen die zelfstandig werken in beroepen, waarin het werken met mensen centraal staat.
Dit is vaak het geval in de hulpverlening, dienstverlening, gezondheidszorg, management en het onderwijs.
Supervisie kun je onder andere gebruiken om:
*

je eigen stijl van werken verder te ontwikkelen
*

je persoonlijke gevoelens, ervaringen en waarden beter te leren hanteren
*

je samenwerking met anderen te verbeteren
*

houvast te krijgen als er ingrijpende veranderingen plaatsvinden