Intervisiebegeleiding

Intervisiebegeleiding ondersteunt je bij het opzetten van een intervisiegroep op je werk.
Ook kun je het inzetten om een bestaande intervisiegroep beter te laten functioneren. Binnen de intervisiebegeleiding leer je te werken volgens de intervisiemethodiek.
Daarnaast leer je een klimaat te scheppen, waarin je van elkaar kunt leren en je eigen werkwijze verder kunt ontwikkelen.
Intervisiegroepen worden opgezet voor langere tijd.

Een intervisiegroep bestaat uit professionals die een vergelijkbaar beroep uitoefenen en geen directe gezagsrelatie met elkaar hebben.
Binnen intervisie bespreek je zaken die je op het werk bezighouden.
Net als bij supervisie staat de integratie van verstand en gevoel voorop.
Bovendien is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en tips.

Intervisie is geschikt als in je beroep het werken met mensen centraal staat.
Bijvoorbeeld in de hulpverlening, dienstverlening, gezondheidszorg, management en het onderwijs.