<--content-section-starts -->

Welkom

Professionele begeleiding richt zich op:
Supervisie, Coaching, Intervisie, Werkbegeleiding en Mediation.

Mijn missie in al mijn werk is het vergroten van plezier en verbeteren van de onderlinge relaties. Doel is dat jij hierdoor niet alleen het beste uit jezelf haalt, maar ook uit dat van anderen!

De vuurtoren symboliseert de werkwijze en het doel van professionele begeleiding en staat symbool voor de werkwijze; het is een plek van waaruit je alles met enige afstand kunt bezien.
Ook vormt ze een baken en een houvast; ze helpt je bij het uitzetten van je koers naar meer plezier en kwaliteit in je werk en je leven!

Lidy Nijboer, Groningen

Achtergrondinfo

In de loop van de jaren heb ik gewerkt in verschillende sectoren, onder andere in de commerciele sector , het HBO onderwijs , maatschappelijke dienstverlening , integratie en inburgering nieuwkomers en samenlevingsopbouw. In die sectoren heb ik diverse functies vervuld, waaronder maatschappelijk werker, werkbegeleider, methodiekdocent , leidinggevende, regiohoofd etc.

In die hoedanigheid heb ik ervaring opgedaan met alle mogelijke problematieken.

Specialisaties in professionele begeleiding zijn: omgaan met werkstress, assertiviteitsvaardigheden en het werken met non-verbale werkvormen.

Ik ben lid van de beroepsgroep ADR en ben gecertificeerd als ADR mediator en conflictcoach ( www.ADR-register.com ).


Werkwijze

De eerste bijeenkomst staat in het licht van het kennismaken met elkaar, het formuleren van leerdoelen en het maken van afspraken (over onder andere vertrouwelijkheid, methodiek en frequentie).

In de volgende bijeenkomsten wordt gewerkt aan de doelen die je wenst te behalen. Dit gebeurt onder meer aan de hand van vragen en praktijksituaties die je aan de orde stelt. Tussentijds kijken we regelmatig samen of we op de goede weg zijn om je doelen te bereiken.

Ten slotte bespreken we bij de afronding wat je hebt geleerd en hoe je hiermee verder kunt gaan. Vertrouwen en veiligheid vormen de basis van waaruit we werken.
Naast dat er hard en serieus gewerkt zal worden, vind ik het ook belangrijk dat er gelachen kan worden. Mijn ervaring is dat humor de zwaarte weg haalt en zicht kan geven op een ander perspectief.

Ik werk vanuit een open en betrokken houding, waarin respect voor elkaar centraal staat.

In mijn werk maak ik onder andere gebruik van:

- vaardigheden als reflecteren, concretiseren en experimenteren
- verbale en non-verbale werkvormen
- verschillende leerstijlen
- methodes om kernkwaliteiten te onderzoeken
- de roos van Leary
- assertiviteitsvaardigheden
- rationeel-emotieve therapie (RET)