Lidy Nijboer, professionele begeleiding

Het doel van supervisie, coaching, intervisiebegeleiding en werkbegeleiding is het vergroten van de kwaliteit
van je werk.

Belangrijk vind ik dat jij met plezier je werk kunt doen, want dit zie ik als een basis om de kwaliteit van
je werk te vergroten.
Het maakt dat je meer open staat voor veranderingen binnen je werk, waardoor je je beter en sneller
kunt ontwikkelen. Dit werkt enthousiasmerend in je eigen werk, alsook in je contacten met anderen.
Op deze wijze haal je niet alleen het beste uit jezelf, maar ook uit anderen!


Mijn motto is dan ook: ”met plezier in je werk, werk je beter!”

De vuurtoren symboliseert de werkwijze en het doel van professionele begeleiding. De vuurtoren staat symbool voor de werkwijze; het is een plek van waaruit je alles met enige afstand kunt bezien.
Ook vormt ze een baken en een houvast; ze helpt je bij het uitzetten van je koers naar meer plezier en kwaliteit in je werk en je leven!